Disclaimer

Door de website grindvloeren.nl te bezoeken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De op deze site verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VVS Vloeren en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site.

Niets mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VVS Vloeren worden verveelvoudigd. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. VVS Vloeren sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de geplaatste informatie uitdrukkelijk uit.

DIRECT ADVIES NODIG?

Neem contact op met
013 - 504 20 51

DIRECT OFFERTE NODIG?

offerte@grindvloeren.nl >>

CBW is de branche-organisatie voor wonenbranche ondernemers in het groot-, midden- en kleinbedrijf.